A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Paroles de chanson
Freundeskreis - Kore Bonvenon (Intro)


Estu kore bonvenaj por la dua albumo de Amikaro
sub la titolo “Esperanto”.
Verdire, Esperanto estas la dua lingvo de simplaj homoj.
Sian strukturon ĝi havas el diversaj lingvoj de Eŭropo.
Pro sia simpla strukturo, ĝi estas facile lernebla.
Ĝi deziras progresigi la interkomprenon de popoloj
sur la nivelo de respekto kaj egalaj rajtoj.
Por Amikaro, Esperanto sinonimas kon hiphop,
kiel lingvo, respektive kulturo de la internaciisma junularo.
Ankaŭ, la urbeca germana lingvo evoluas precipe en la liriko de hiphop,
kiu entenas multe da specifaj terminoj de la afroamerika junularo,
sed akceptas ankaŭ vortojn kaj parolturnojn de la emigrintoj ĉi-tie vivantaj.
Aŭskulu per la koro, ĉar hiphop ignoras la limojn.

Esperanto
Partager:

Email:
Blog:
Forum:

Traduction des paroles
Freundeskreis - Kore Bonvenon (Intro)


Être accueillons chaleureusement au deuxième album de Circle of Friends
sous le titre «Français».
En fait, l'anglais est la deuxième langue des gens simples.
Sa structure comporte un certain nombre de langues différentes de l'Europe.
Grâce à sa structure simple, il est facile à apprendre.
Il veut faire avancer la compréhension des peuples
sur le plan du respect et de l'égalité des droits.
Pour Amis, anglais synonyme kon hiphop,
tels que la langue, la culture, respectivement de la jeunesse internationaliste.
En outre, la langue allemande urbeca évolue surtout dans les paroles de hip-hop,
qui contient beaucoup de termes spécifiques de la jeunesse afroamerika,
mais accueille aussi des mots et jeux de mots de la emigrintoj ici vivant.
Aŭskulu avec le cœur, car hiphop ignore les limites.

Espéranto
Partager:

Email:
Blog:
Forum: